ค้นหาข้อมูล DW ทุกรุ่นในตลาด เพื่อหา DW ที่ใช่ของคุณ

  • Fast track
  • Caution
  • ใกล้หมดอายุ
  • Inventory sold-out
  • Low time decay
  • Responsive
GENERAL MARKET DW
DW ชื่อย่อ Indicators ราคาใช้สิทธิ วันซื้อขายสุดท้าย ผู้ออก ปริมาณการซื้อขาย
('000)
ปริมาณเสนอซื้อ
('000)
ราคาเสนอซื้อ
(บาท)
ราคาเสนอขาย
(THB)
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป
(%)
สถานะ Eff. gearing
(x)
Sensitivity Sensitivity (จุดดัชนี) Time Decay (Days) Implied volatility
(%)
Fast track
ใกล้หมดอายุ
Caution
Inventory sold-out
Low time decay
Responsive
Fast track
ใกล้หมดอายุ
Caution
Inventory sold-out
Low time decay
Responsive
DW ชื่อย่อ DWแต่ละรุ่นจะมีชื่อเฉพาะ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม
ประเภท Calls จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น ในขณะที่ Puts จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวลง
ราคาใช้สิทธิ ราคาที่คุณสามารถซื้อ (Call) หรือขาย (Put) หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงได้เมื่อครบกำหนดอายุ
Ratio อัตราการใช้สิทธิ (สำหรับ DW บนหุ้น) หรือ ตัวคูณดัชนี (สำหรับ DW บนดัชนีหลักทรัพย์)
วันซื้อขายสุดท้าย วันสุดท้ายที่ DW มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นวันคำนวณมูลค่า DW เมื่อครบกำหนดอายุ โดยทั่วไปคือวันทำการที่ 4 ก่อนวันครบกำหนดอายุ
ผู้ออก คือธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ออกและเสนอขาย DW
ปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ DW ในวันปัจจุบัน ซึ่ง DW ที่ไม่มีการซื้อขายภายในวัน ไม่ได้หมายความว่า DW นั้นไม่มีสภาพคล่อง. คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ DW และสภาพคล่องของ DW
ปริมาณเสนอซื้อ คือปริมาณ DW ที่วางไว้ ณ ราคาเสนอซื้อที่สูงที่สุดของ DW
ราคาเสนอซื้อ The highest current buy price of the DW. This is the value that most accurately reflects the 'value' of the DW at any point in time.
ปริมาณเสนอขาย คือปริมาณ DW ที่วางไว้ ณ ราคาเสนอขายที่ต่ำที่สุดของ DW
ราคาเสนอขาย The lowest current sell price for the DW.
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของ DW เปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า โดยราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าคือราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ เวลา 16.30 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สถานะ ITM (In-the-money) OTM (Out-of-the-money) ATM (At-the-money) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Effective gearing ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5% คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Sensitivity แสดงให้เห็นว่าราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่ช่วงราคา เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 ช่วงราคา เช่น ค่า Sensitivity = 1.2 หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น 1 ช่วงราคา ราคาของ DW เปลี่ยนแปลงประมาณ 1.2 ช่วงราคา
สำหรับ HSI DW จะใช้เปรียบเทียบเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 จุด เช่น Sensitivity = 2.1 หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า HSI เคลื่อน 100 จุด ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 2.1 ช่วงราคา
Implied volatility DW ที่มีความผันผวนสูง จะมีราคาสูงตามไปด้วย Implied Volatility มีความสัมพันธ์กับความผันผวนและความเสี่ยงของหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  1. ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป(%) คำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุดของ DW เปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า โดย ณ สิ้นวันทำการของแต่ละวัน แมคควอรีจะใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของ DW และหุ้นอ้างอิง ณ ช่วงเวลา 16.30 น. และใช้ราคานี้แทน “ราคาปิด” ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคา DW ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่.

  2. ราคาใช้สิทธิและ DWPS ในตารางด้านบน ถูกปรับทศนิยมให้เหมาะสมกับความกว้างของตาราง นักลงทุนสามารถคลิกที่ชื่อย่อ DW เพื่ออ่านลักษณะและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนปรับทศนิยมได้


ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที เว้นแต่ข้อมูลที่มีการบอกเวลากำกับ