มองหา DW28 โดยแบ่งตามหลักทรัพย์อ้างอิงด้วยตารางสรุป ดูง่ายๆ แม้จะดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Underlying: --
Call DW
(มองขึ้น)
ราคาเสนอซื้อ
(บาท)
Eff.
gearing(x)
Sensitivity
Put DW
(มองลง)
ราคาเสนอซื้อ
(บาท)
Eff.
gearing(x)
Sensitivity

Sensitivity: ค่า Sensitivity = 1.2 หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น 1 ช่วงราคา ทำให้ราคาของ DW ปรับขึ้นประมาณ 1.2 ช่วงราคา ทั้งนี้ค่า Sensitivity จะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง

Effective Gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

: DW28 ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องวางปริมาณ Bid และ Offer สูงที่สุด แบ่งตามหุ้นอ้างอิงและประเภทของ DW ซึ่ง DW รุ่นดังกล่าวมักจะมีปริมาณการซื้อขายที่สูงด้วย


ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที เว้นแต่ข้อมูลที่มีการบอกเวลากำกับ