Score Board

เมษายน +66.23%

ทีม Sniper Trade
คุณ พิชญาณ บุปผเวส

“ตัวที่ทำให้เข้ารอบคือ BLA ซื้อ DW ที่หุ้นแม่อยู่ในแนวรับ
โดยที่ถ้าหุ้นแม่ขยับลง 2-3 ช่อง DW ขยับ 1 ช่อง ซึ่งอาจจะ
มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าลงต่อ เพื่อจำกัดความเสี่ยง”

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

มีนาคม +52.09%

ทีม Sniper Trade
คุณ ชูชาติ เจริญอุดมผล

“ผมเทรด DW ของ PTT ฝั่ง Put โดยเลือก Sensitivity
มีค่าประมาณ 1 เพื่อให้ DW เปลี่ยนช่องเร็ว และดูแนวโน้มของ PTT
หลุดแนวรับ พร้อมจะลงจากนั้นซื้อฝั่งนั้นเป็นหลัก”

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

กุมภาพันธ์ +33.9%

ทีม Phoenix
คุณ ณัฐวรรธน์ วงศ์มีชัย

"ตัวที่ทำให้ชนะคือ MTLS และ SGP
เข้าซื้อในจังหวะพักตัวในขาขึ้น หรือ Buy on dip"

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

มกราคม +100.7%

ทีม Sniper Trade
คุณ วิจิตร เหลาสะอาด

"ผมเลือก Sensitivity ที่มีค่าใกล้เคียง 1
เพราะแม่ขยับ 1 ช่อง ลูกขยับ 1 ช่อง"

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

ธันวาคม +67.7%

ทีม Ninja Assassin
คุณ อัญชลี ตปนียทรัพย์

"DW ที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้
โดยหุ้นแม่ที่เลือกคือ MEGA"

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

พฤศจิกายน +27.8%

ทีม Republic
คุณ ชวัชร์พล วสุกูลพันธุ์

"สำหรับหุ้นที่ทำให้ชนะในการเทรดครั้งนี้
น่าจะเป็นหุ้น KTC"

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

ผู้ชนะรางวัลที่ 1 +8.96%

ทีม Sniper Trade
คุณ วันนิดา เพชรลำพัน

““Focus หุ้นเป็นตัวๆ รักษา Mindset ที่ดี
Stay in my game”

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

ผู้ชนะรางวัลที่ 2 +7.87%

ทีม Sniper Trade
คุณ พิชญาณ บุปผเวส

““ตัวที่ทำให้เข้ารอบคือ BLA ซื้อ DW ที่หุ้นแม่อยู่ในแนวรับ
โดยที่ถ้าหุ้นแม่ขยับลง 2-3 ช่อง DW ขยับ 1 ช่อง ซึ่งอาจจะ
มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าลงต่อ เพื่อจำกัดความเสี่ยง”

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  

ผู้ชนะรางวัลที่ 3 +6.65%

ทีม Sniper Trade
คุณ ฮาซันกาแมล สัญญา

“ผมเทรด DW ของ S50 ทั้ง Put และ call
โดยเลือก Sensitivity มีค่าประมาณ 1 หรือน้อยกว่า
เพื่อให้ DW เปลี่ยนช่องเร็ว”

อ่านเคล็ดลับของผู้ชนะ  
ร่วมเกาะติดผลการแข่งขันกันได้ที่
สนับสนุนโดย