หลักทรัพย์อ้างอิงของ DW ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

Top traded underlyings

หลักทรัพย์อ้างอิง - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Today's underlying -


The above tables show the percentage of total DW turnover contributed by each of these underlyings on the listed dates.

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที