ตารางแสดง 10 อันดับ DW ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

SET50 DW
HSTECH DW
HSCEI DW
S&P 500 DW
HSI DW
Single Stock DW
HK Stock DW
New DW 28
DJI DW
NDX DW
ชื่อย่อ หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท ราคาเสนอซื้อ
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ปริมาณการซื้อขาย (mil)

The above price is the indicative value.

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที

Top gainers
Top losers
ชื่อย่อ หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท ราคาเสนอซื้อ
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ปริมาณการซื้อขาย (mil)

The above price is the indicative value.

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที