ตารางจัดอันดับหลักทรัพย์อ้างอิงของ DW ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดในตลาด และ DW28 บนหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่มีสภาพคล่องสูงสุด

DW ที่เกี่ยวข้อง
Put DW
Underlying Call DW Put DW
Underlying Turnover
(mil)
Change
(%)
Symbol Bid
(THB)
Sensitivity Symbol Bid
(THB)
Sensitivity
Last update : -

ตารางที่แสดงข้างต้นเป็นการจัดเรียงอันดับมูลค่าซื้อขายสูงสุดในตลาดของวัน ของหลักทรัพย์อ้างอิง DW ที่แมคควอรีมีการออก DW บนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที