สรุปมูลค่าตลาด DW วันนี้ และเทียบกับวันก่อนหน้า

DW market turnover - Total

วันที่ Total market turnover (mil THB) Total DW turnover (mil THB) Total DW turnover as % of market turnover
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Total DW turnover(mil THB)


ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที