เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ DW ง่ายๆ ด้วยการร่วมสัมมนาฟรีกับแมคควอรี

Book now
Share on Facebook

Date:
Time:
Venue:
Reserve seat:

More Seminars

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที เว้นแต่ข้อมูลที่มีการบอกเวลากำกับ

No seminar available at this moment of time

โดยการกด “ตกลง” เข้าร่วมงานสัมมนานี้จะเป็นการยืนยันว่าคุณต้องการสมัครรับจดหมายข่าวรายวันของบริษัทหลักทรัพย์แมคควอรีด้วย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนให้ร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่เว็บไซต์อาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินการดังกล่าวในนามของ Macquarie Capital Securities Thailand Pte LTD และบริษัทอื่นๆของ Macquarie group (“Macquarie”)