เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ DW ง่ายๆ ด้วยการร่วมสัมมนาฟรีกับแมคควอรี

ลงทะเบียนคลิก
Share on Facebook

Date:
Time:
Venue:
Reserve seat:

More Seminars

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที

No seminar available at this moment of time

จดหมายข่าวและ direct marketing : โดยการทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่าง "สมัครรับข้อมูล" แสดงว่าคุณยืนยันว่าต้องการสมัครรับจดหมายข่าวรายวันของแมคควอรี การสมัครรับจดหมายข่าว คุณยังจะได้รับข่าวประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนให้ร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลข้อมูลในนามของ Macquarie Securities (Thailand) Limited และบริษัทอื่นๆ ของเครือ Macquarie (“Macquarie”) คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมคควอรี เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.thaidw.com/about/privacypolicy

การบันทึก : สัมมนาออนไลน์นี้จะถูกบันทึกไว้ โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้คุณยินยอมให้แมคควอรี บันทึกชื่อ(Username) ในการเข้าร่วมสัมมนา การสนทนาระหว่าง Q&A รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นในระหว่างสัมมนาอาจถูกเผยแพร่ จุดประสงค์ของการบันทึกนี้เพื่อเป็นการเก็บบันทึกการอบรม และวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลข้อมูลในนามของ Macquarie Securities (Thailand) Limited และบริษัทอื่นๆ ของเครือ Macquarie (“Macquarie”) คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมคควอรี เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.thaidw.com/about/privacypolicy