เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ DW ง่ายๆ ด้วยการร่วมสัมมนาฟรีกับแมคควอรี

Book now
Share on Facebook

Date:
Time:
Venue:
Reserve seat:

More Seminars

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที เว้นแต่ข้อมูลที่มีการบอกเวลากำกับ

No seminar available at this moment of time

*โดยการกด “ตกลง” เข้าร่วมงานสัมมนานี้จะเป็นการยืนยันว่าคุณต้องการ subscribe รับจดหมายข่าวรายวันของ Macquarie รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนให้ร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่เว็บไซต์อาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินการดังกล่าวในนามของ Macquarie Securities (Thailand) Ltd. และบริษัทอื่นๆของ Macquarie group (“Macquarie”) คุณสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.thaidw.com/about/privacypolicy

**สัมมนาออนไลน์นี้จะถูกบันทึกไว้ โดยการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้คุณยินยอมให้ Macquarie บันทึกชื่อ(Username) ในการเข้ารวมสัมมนา การสนทนา และการเข้าร่วม Q&A รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นในระหว่างสัมมนาด้วย จุดประสงค์ของการบันทึกนี้เพื่อเป็นการเก็บบันทึกการอบรม และเพื่อการศึกษา คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี ได้ที่ https://www.thaidw.com/about/privacypolicy