คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DW | Macquarie

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DW เพื่อคลายข้อสงสัยของคุณ

Questions you may have
Derivatives Warrant หรือ DW คือ?
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Warrant และ DW?
ควรซื้อ DW เฉพาะที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเท่านั้นหรือไม่?
ค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขาย DW เป็นเท่าไหร่?
บัญชีที่ใช้ในการซื้อขาย DW?
เริ่มต้นเทรด DW ต้องทำอย่างไร?
ผู้ดูแลสภาพคล่องคือใคร?
จะรู้ได้อย่างไรว่า DW ตัวไหน ผู้ดูแลสภาพคล่องยังปฎิบัติหน้าที่?
ตารางราคาคืออะไร และสำคัญยังไง?
ทำไมบางครั้งราคาหุ้นขยับ แต่ DW ไม่ขยับ?
สำหรับ SET50 DW หลักทรัพย์อ้างอิงที่ปรากฎอยู่ในตารางราคา เป็น ค่าของ ดัชนี SET50 หรือ SET50 Futures?
หากมีการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแม่ จะมีผลกระทบกับ DW หรือไม่?
หลังจากวันซื้อขายสุดท้ายของ DW จะเกิดอะไรขึ้น?
การคำนวนเงินสดส่วนต่าง สำหรับนักลงทุนที่ถือ DW จนครบกำหนดอายุ มีวิธีการอย่างไร?
Derivatives Warrant หรือ DW คือ?

คือตราสารอนุพันธ์ที่มีทั้งประเภทสิทธิที่จะซื้อ (Call DW) และสิทธิที่จะขาย (Put DW) โดยมีการกำหนดราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ และวันที่ใช้สิทธิ ซึ่งมูลค่าของ DW จะมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Warrant และ DW?
Derivative warrant Warrant
ประเภทสิทธิ มีทั้ง Call และ Put ส่วนใหญ่เป็น Call
วิธีการส่งมอบเมื่อ DW / Warrant หมดอายุ ส่งมอบเป็นเงินสด ส่งมอบหุ้น
ผู้ออก สถาบันการเงิน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
ผู้ดูแลสภาพคล่อง มี ไม่มี
อายุของตราสาร 2 เดือน - 2 ปี ประมาณ 5-10 ปี
ควรซื้อ DW เฉพาะที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเท่านั้นหรือไม่?

ความเข้าใจผิดๆโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเลือก DW คือนักลงทุนควรเลือก DW ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงๆเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แม้ว่า DW รุ่นนั้นจะมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง แต่หากผู้ดูแลสภาพคล่องวางปริมาณ Bid-Offer เพียงพอและสอดคล้องกับราคาหุ้นอ้างอิง นักลงทุนก็สามารถลงทุนใน DW รุ่นนั้นๆได้

ค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขาย DW เป็นเท่าไหร่?

ค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขาย DW เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

บัญชีที่ใช้ในการซื้อขาย DW?

นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW ได้ด้วยบัญชีซื้อขายหุ้นประเภทบัญชีเงินสด หรือ cash balance ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้

เริ่มต้นเทรด DW ต้องทำอย่างไร?

1.กำหนด "มุมมอง" บนหุ้นที่สนใจ เช่น ถ้ามองว่าราคาหุ้นจะขึ้น ก็อาจพิจารณาซื้อ Call DW ได้

2.กำหนด "ระยะเวลาลงทุน" นักลงทุนควรกำหนดราคาเป้าหมายของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ และกรอบระยะเวลาที่คาดว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวสู่ราคาเป้าหมายดังกล่าว

3.เลือก "อัตราทด" ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ

4.ขั้นตอนสุดท้าย คือ อาจจะพิจารณา DW ที่มีค่า Implied Vol ต่ำ

ผู้ดูแลสภาพคล่องคือใคร?

ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือ Market Maker คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการสร้างสภาพคล่อง โดยวาง Bid-Offer ให้นักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย DW ได้ในราคาที่เหมาะสม

จะรู้ได้อย่างไรว่า DW ตัวไหน ผู้ดูแลสภาพคล่องยังปฎิบัติหน้าที่?

สามารถพิจาราณาจากตารางราคาของแมคควอรี DW28 ทั้งนี้ตารางราคาจะบอกราคาที่ Market Maker รับซื้อคืน (Bid) ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับราคา DW บนกระดานได้

ตารางราคาคืออะไร และสำคัญยังไง?

ตารางราคาเป็นตารางที่บอกราคาที่ Market Maker รับซื้อคืน (Bid) โดยประมาณของ DW เมื่อเทียบกับหุ้นอ้างอิงในแต่ละระดับราคา ทั้งนี้ตารางราคาจะมีความสำคัญต่อนักลงทุนในการเข้าหาจุดซื้อขายที่เหมาะสมและง่ายต่อการวางแผนลงทุน

ทำไมบางครั้งราคาหุ้นขยับ แต่ DW ไม่ขยับ?

การเคลื่อนไหวของราคา DW อาจจะมิได้ขยับตามราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงทุกช่วงราคา โดยอาจเกิดจาก

1.Delta ต่ำ - เมื่อราคาใช้สิทธิของ DW อยู่เหนือราคาซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิง (กรณีที่เป็น Call DW) เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ DW มีสถานะเป็น Deep Out-of-the-money และทำให้ค่า Delta ต่ำ ฉะนั้นการทำให้ DW ขยับหนึ่งช่วงราคาอาจ ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอ้างอิงมากขึ้น

2.Time decay - ราคาของ DW จะค่อยปรับลดลงเมื่อเข้าใกล้วันซื้อขายสุดท้าย กรณีที่นักลงทุนถือ DW ในช่วงเวลาหนึ่ง แม้หุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้นแต่ DW อาจจะไม่ปรับตัวขึ้นตามเนื่องจากถูกหักกลบด้วยการลดลงจากมูลค่า Time decay

3.Implied Volatility (ค่าความผันผวน) - การเปลี่ยนแปลงค่าผันผวนจะส่งผลกับราคา DW โดยการปรับค่าความผันผวนขึ้น อาจทำให้ราคา DW สูงขึ้นตาม ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าความผันผวนปรับตัวลดลง อาจส่งผลให้ราคา DW ลดลง

4.อัตราการใช้สิทธิ - DW ที่มีอัตราการใช้สิทธิที่ต่ำ (Low conversion ratio) จะส่งผลให้ราคา DW เคลื่อนไหวตอบสนองราคาหลักทรัพย์อ้างอิงช้า (หมายถึงต้องใช้หลายช่วงราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ถึงจะส่งผลให้ราคา DW ขยับหนึ่งช่วงราคา) เมื่อเปรียบเทียบกับ DW ที่มีอัตราการใช้สิทธิสูงกว่า (High conversion ratio) ซึ่งราคา DW จะเคลื่อนไหวตอบสนองราคาหลักทรัพย์อ้างอิงได้เร็วกว่า

นักลงทุนสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวราคาของ DW ได้จากตารางราคา

สำหรับ SET50 DW หลักทรัพย์อ้างอิงที่ปรากฎอยู่ในตารางราคา เป็น ค่าของ ดัชนี SET50 หรือ SET50 Futures?

สำหรับ SET50 DW ของ DW28 ค่า Bid หรือ Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิงในตารางราคา จะใช้เปรียบเทียบกับ SET50 Futures ทั้งนี้นักลงทุนสามารถทราบสัญญา SET50 Futures (S50U16, S50Z16 เป็นต้น) ที่ใช้เปรียบเทียบกับราคา DW ที่ด้านบนตารางราคา SET50 DW ของเว็บไซต์แมคควอรี

หากมีการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแม่ จะมีผลกระทบกับ DW หรือไม่?

โดยทั่วไปการขึ้นเครื่องหมาย XD ส่วนใหญ่จะไม่กระทบกับราคา DW เพราะผู้ออกจะมีการปรับสิทธิตามสูตรในข้อกำหนดสิทธิฯ ที่ใช้เป็นมาตราฐานเดียวกันกับผู้ออกทุกราย ซึ่งจะปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิเพื่อให้สะท้อนการจ่ายเงินปันผล กล่าวคือถ้าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่ำกว่าเงินปันผล อาจจะส่งผลกระทบต่อราคา DW ได้ ในกรณี Corporate action อื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน, การแตกพาร์, การแจกหุ้นปันผล ก็จะมีการปรับสิทธิด้วยเช่นกัน

หลังจากวันซื้อขายสุดท้ายของ DW จะเกิดอะไรขึ้น?

นักลงทุนที่ถือ DW ที่มีสถานะเป็น In the money จนถึงวันครบกำหนดอายุ จะได้รับการชำระเป็นเงินสดส่วนต่าง เท่ากับส่วนต่างระหว่าง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง และราคาใช้สิทธิ (คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ) โดยจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ (นับจากวันครบกำหนดอายุ)

การคำนวนเงินสดส่วนต่าง สำหรับนักลงทุนที่ถือ DW จนครบกำหนดอายุ มีวิธีการอย่างไร?

เงินสดส่วนต่างกรณีของ Call DW = (ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย - ราคาใช้สิทธิ) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

เงินสดส่วนต่างกรณีของ Put DW = (ราคาใช้สิทธิ – ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

ถ้า DW มีสถานะเป็น At the money หรือ Out of the money จะไม่มีเงินสดส่วนต่างเกิดขึ้น และมีมูลค่าเป็นศูนย์


ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที เว้นแต่ข้อมูลที่มีการบอกเวลากำกับ