ร่วมสนุกตอบคำถาม
ชื่อ-นามสกุลจริง*:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*:
อีเมลล์*:
ทายคำตอบ*:
Upload คำสั่งซื้อ HSI DW*:
Upload
*กรุณาใส่ข้อมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. นักลงทุนที่ลงทุนใน HSI DW ภายในวันที่ 13 - 23 มกราคม 2563 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องถือ HSI DW ข้ามวัน
 2. นักลงทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เมื่อทำการซื้อ HSI DW มูลค่าขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อ 1 การซื้อ HSI DW
  ตัวอย่างเช่น
  สัปดาห์ที่ 1 : นักลงทุน B มีการซื้อ HSI DW จำนวน 2 รายการ (มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท)
  สัปดาห์ที่ 2 : นักลงทุน B มีการซื้อ HSI DW จำนวน 3 รายการ และ นักลงทุน C มีการซื้อ HSI DW จำนวน 1 รายการ (มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท)
  ดังนั้น นักลงทุน B และ C จะมีสิทธิ์ทายคำตอบได้แค่คนละ 1 คำตอบ ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นเท่านั้น
 3. นักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทายคำตอบจากคำถาม “ตลาดฮั่งเส็ง ฟิวเจอร์ส ของเดือน ม.ค. ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2563 จะปิดที่ระดับเท่าไหร่?”
 4. หลังจากที่นักลงทุนทายคำตอบแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งใบยืนยันการซื้อ HSI DW โดยอัพโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ www.thaidw.com/activities/HSIDIMSUM ทั้งนี้ การซื้อ HSI DW จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่ 13 - 23 มกราคม 2563 เท่านั้น
 5. นักลงทุนที่ทายคำตอบใกล้เคียงกับระดับปิดของตลาดฮั่งเส็ง ฟิวเจอร์ส ของเดือน ม.ค. ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2563 มากที่สุด จะเป็นผู้ชนะรางวัลตามลำดับ หากมีผู้ตอบถูกมากกว่า 5 คน ทาง DW28 จะพิจารณาที่เวลาของคำตอบที่เร็วที่สุด บุคคลนั้นจะเป็นผู้ชนะ (1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 6. หมดเขตการเข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 17:00 น.
 7. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ Voucher ที่ร้าน Man Ho โรงแรม JW Mariott จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 คน (รวมรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล) ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรม
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ขอคืนเป็นเงินได้
 10. แมคควอรี DW28 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือ ทดแทนรางวัลด้วยรายการอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรียนรู้เริ่มต้นเทรด HSI DW
การเข้าร่วมในการแข่งขันผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรายยินยอมให้แมคควอรีเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทั้งหมด โดยไม่มีการเรียกร้อง หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้นๆ เป็นผู้ชนะ ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายนั้นๆ ยอมรับว่าแมคควอรีอาจใช้ชื่อ, ข้อมูล และภาพถ่าย ของผู้เข้าร่วมแข่งขันรายนั้นๆ เพื่อจัดการและ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันในเว็บไซต์ และ/หรือ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของแมคควอรี และ/หรือ พันธมิตรในเครือ ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายนั้นๆ ยินยอมให้แมคควอรีถ่ายโอนข้อมูลส่วน บุคคลของผู้เข้าร่วมแข่งขันรายนั้นๆ ไปยังผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรในเครือของแมคควอรี ทั้งใน และนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน และ/หรือ ในเว็บไซต์ของแมคควอรี ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ต้องการให้ข้อมูล และ/หรือ ถูกเผยแพร่โดยแมคควอรี และ/หรือ พันธมิตรในเครืออื่นๆ ผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้นๆ จะต้องส่งคำร้องไปที่ privacy@macquarie.com

การเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรายอนุญาตให้แมคควอรี ใช้ชื่อ และอีเมล เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมสัมมนา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย, อัพเดทตลาด และจดหมายข่าวราย วันให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องการรับข่าวสารเหล่านี้จากแมคควอรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งคำร้องไปที่ privacy@macquarie.com

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการรวบรวม และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแมคควอรีได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.thaidw.com/about/privacypolicy